Nuostatai    Planavimo dokumentai    Veiklos sritys    Darbo užmokestis    Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai    Finansinių ataskaitų rinkiniai
 


veiklos sritys Būreliai ir kolektyvai Praviena
2012-04-16


Folkloro ansamblis „Praviena“
Vadovė – Ernesta Žiūkienė

 

Ansamblis susikūrė 2004 m. balandžio mėn. Nuo pat įsikūrimo pradžios jam vadovauja Ernesta Žiūkienė. Šiuo metu ansamblio veikloje dalyvauja 9 moterys (36-82 metų amžiaus) ir 3 mergaitės (3-13 metų amžiaus).
 

Ansamblio tikslas – išlaikyti, puoselėti ir populiarinti etnokultūrą – seną, garbingą, gražų bei turtingą mūsų tautos paveldą.
 

Ansamblis bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis bei valstybinėmis kultūros įstaigomis ir organizacijomis.