Nuostatai    Planavimo dokumentai    Veiklos sritys    Darbo užmokestis    Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai    Finansinių ataskaitų rinkiniai
 


veiklos sritys Būreliai ir kolektyvai Mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“

Mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“
Vadovė Modesta Kalinaus
kienė

Susikūrė 2010 metais. Ansamblyje dainuoja 10 moterų ir 5 vyrai. Mišrus vokalinis ansamblis koncertuoja ne tik vietiniuose renginiuose, bet ir išvykose. Dalyvauta  respublikinėje vokalinių ansamblių šventėje „Daina gydo sielą“ Jurbarke,  surengti du soliniai koncertai Klaipėdoje bei Jono Aisčio muziejuje (Rumšiškėse), ansambliečių dainos skamba ir  Lietuvos liaudies buities muziejaus šventėse. Kolektyvas turi paruošęs platų ir įvairiapusišką repertuarą, kurį sudaro lietuvių liaudies aranžuotos dainos, autorinės dainos, romansai.