Gegužinės (majamos) Dovainonyse
 
Visą gegužės mėnesį Dovainonyse vyko gegužinės pamaldos. Džiugu, kad išsaugome senąsias tradicijas. Baigėme suneštinėmis vaišėmis prie bendro stalo.

2018-06-06

 visos naujienos